معاونت پرورشی

بسمه تعالی
نگاه کلان مجتمع آموزشی، تربیت و پرورش دانش¬آموختگانی است که در چارچوب اندیشه¬های ناب امام (ره) به¬گونه¬ای رشد یافته¬باشند که هرکدام، منشاء خیر و خدمت برای جامعه¬ی اسلامی¬مان گردند. بدین منظور، معاونت پرورشی مؤسسه، علاوه بر فعالیت¬های جاری خود به منظور نظارت کلی بر فعالیت¬های مدارس تحت پوشش، برنامه¬های مطالعاتی متعددی را به اجرا گذاشته¬ که حاصل این مطالعات، در قالب مستندات زیر تدوین شده¬است:
1- تدوین سند غایت تربیت در مجتمع خواجه¬نصیرالدین طوسی
2- تدوین سند تربیتی مدرسه راهنمایی (مشتمل بر "سیمای فارغ¬التحصیل مطلوب" و "برنامه¬ی تربیتی" بر اساس رسالت، مرامنامه، و سیاست¬های فرهنگی مؤسسه)
3- تهیه سند ویژه (نگاشت) هریک از عوامل تربیتی (نگاشت¬های اولیاء، مدیران، معلمان راهنما و معلمین دروس مختلف)
4- تدوین سیاست¬های کلان تربیتی پایه¬های مختلف تحصیلی دبیرستان
5- تدوین طرح و برنامه¬ی اجرایی تقویت نقش مشاوره¬¬ای والدین در خانواده (طرح لقمان)
6- تدوین الگوی شایستگی معلمان با رویکرد اسلامی
7- تدوین طرح و برنامه¬ی اجرایی ارتقاء و توانمندسازی معلمان (طرح سلمان)
8- تدوین ماتریس مشتمل بر سرفصل¬های اخلاق و احکام دبیرستان و پیش¬دانشگاهی
9- تدوین سیر مطالعاتی دانش¬آموزی مقطع متوسطه (دبیرستان)
10- تدوین سند ویژه¬ی فعالیت¬های تربیتی مؤسسه (سیاست¬های تشویق و تنبیه، فعالیت¬های اردویی مدرسه و...)
11- تدوین حدود 10 زندگی¬نامه¬ی مختصر از مفاخر علمی و فرهنگی کشور در قالب پوسترهای دیواری
12- زمینه¬سازی حفظ ارتباط با دانش¬آموختگان مدرسه در قالب "کانون فرهنگی شهید چمران" (با محوریت اردوهای جهادی)
13- طراحی نظام آموزش¬عالی علمی-کاربردی تربیت¬معلم در قالب دوره¬ی کارشناسی ارشد پودمانی

© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع آموزشی خواجه نصیرالدین طوسی می باشد